جدیدترین اخبار والیبال در کانال تلگرام ما عضویت

امیر حسین اسفندیار

زندگے پستے بلندے داره اگه
زندگے پستے بلندے داره اگه بتونے توی پستے هاش خودتو بالا بکشے و تو بلندے کاری کنے که آسیب نبینے و بالا نگه داری خودتو اونوقتھ که در زندگےموفق خواهے بود . عےد قربان مبارك*

آخرین عناوین

  1. مطالب
  2. تصاویر
  3. ویدیوها