جدیدترین اخبار والیبال در کانال تلگرام ما عضویت

علی سجادی

🌹🌹 دیر یا زود تجربه زندگی
???????? دیر یا زود تجربه زندگی به ما می آموزد که در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگریست که اورا هرگز نمی شناسی گاه ممکن است سالها با کسی زندگی کنی اما تمام زوایای وجودش را نشناسی آدم‌ها مانند کتابی نخوانده هستند. بعضی از این آدم‌ها را حتی با چندین بار خواندن هم نمیفهمی و بعضی ها را تنها با خواندن اولین صفحه میشناسی بعضی ها جلدهای زیبا دارند و محتوای نه چندان زیبا و بعضی ها مانند کتابهای عتیقه ،نخوانده قیمت دارند

محصول پرفروش فروشگاه والیبال ایران

آخرین عناوین

  1. مطالب
  2. تصاویر
  3. ویدیوها