میزبانی مسابقات بین المللی هزینه هایی دارد و در مقابل عوایدی هم نصیب میزبانان می کند. این عواید در مسابقاتی مثل جام جهانی فوتبال یا المپیک سودهای مالی سرشاری است که به کشور میزبان می رسد و در مسابقاتی مثل والیبال نشسته و یا دیگر رشته های دیگر و به ویژه مسابقاتی که به میزبانی کشور ما برگزار می شود، بازتاب های فرهنگی و اجتماعی این رقابت است. صبح امروز در نشست خبری مسئولین سازمان پارا والیبال آسیا – اقیانوسیه، آقای بیلی مسئول کمیته فنی آسیایی گفت: ما با سفر به ایران و برخورد خوب مردم مشهد و آرامشی که در کشور شما برقرار است به این باور رسیدیم که بر خلاف تبلیغات رسانه های غربی، ایران کشوری است با فرهنگ غنی، مردمانی صلح طلب و مهربان، مهمان نواز که هر کس یک بار به این کشور سفر کند، آرزو دارد که باز هم توفیق سفر به ایران نصیبش شود.

محمدرضا خزاعی