والیبال ایران: ایرجی، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال زنان را انتخاب کرد.

سیمین ایرجیبه گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، سیمین ایرجی مربی والیبال بانوان کشورمان به ترتیب از شبنم مهسا کدخدا، فرنوش شیخی و مهسا صابری به عنوان بازیکنان برتر سال 95 والیبال زنان نام برد و فاطمه رشیدی را به عنوان بازیکن اخلاق و شبنم علیخانی را به عنوان پدیده لیگ برتر معرفی کرد.

 

1. مهسا کدخدا: به دلیل بازی خوب و بدون حاشیه بودن و اخلاقش


2. فرنوش شیخی: در حال حاضر بهترین سرعتی زن ایران است.


3. مهسا صابری: به دلیل بازی و امتیاز های که برای تیمش کسب کرده و همیشه در خدمت تیم باشگاهی و تیم ملی بوده است.


پدیده لیگ برتر: نداشتیم.


بازیکن با اخلاق: فاطمه رشیدی که خیلی خوش اخلاق و با تواضع است. واقعا اخلاق فوق العاده ی دارد و هیچ غروری در این دختر ندیده ام که خودش را از بقیه جدا بداند.

انتخاب بازیکن برتر زن سال ۹۵ / از نگاه سیمین ایرجی - مربی والیبال