والیبال ایران: خانم ها شبنم علیخانی، فرنوش شیخی و نداچملانیان با کسب حداکثر آرای کارشناسان و صاحب نظران والیبال، به عنوان برترین بازیکنان زن والیبال ایران در سال 1395 انتخاب شدند و مونا خواجه کلایی و زهرا بخشی نیز به ترتیب عناوین بازیکن اخلاق و پدیده لیگ برتر امسال را از آن خود کردند.

با انتخاب کارشناسان؛ برترین بازیکنان، پدیده و بازیکن اخلاق سال 95 والیبال بانوان ایران مشخص شدندبه گزارش والیبال ایران؛ سومین دوره نظرسنجي بزرگ انتخاب بازيكن برتر سال واليبال ايران به همت پايگاه خبري واليبال ايران و که از 20 اسفندماه آغاز شده بود، در بخش کارشناسی با مشاركت ٤٠ كارشناس مرد و زن برجسته واليبال كشور به پايان رسيد و در پايان اين طرح كم نظير در ورزش ايران اسامي برترين واليباليست هاى زن و مرد به انتخاب كارشناسان و خبرگان واليبال مشخص شد.

 

در بخش نظرات کارشناسان والیبال بانوان، از 10 کارشناس زن کشورمان به طور مستقیم نظرسنجی به عمل آمد. بدین صورت که هر کارشناس 3 بازیکن را با اولویت اول تا سومی انتخاب کرده و انتخاب اول 30 امتیاز، انتخاب دوم 20 امتیاز و انتخاب سوم نیز 10 امتیاز برای هر بازیکنان منتخب بهمراه داشت. در پایان این نظرسنجی شبنم علیخانی با کسب 160 امتیاز به عنوان زن سال والیبال ایران بالاتر از نام های بزرگی چون فرنوش شیخی با 140 امتیاز و ندا چملانیان با 80 امتیاز انتخاب شد. مونا خواجه کلایی و زهرا بخشی نیز از سوی کارشناسان به ترتیب به عنوان بازیکن اخلاق و پدیده لیگ برتر معرفی شدند.

 

* نظرات کارشناسان والیبال کشورمان در بخش برترین بازیکن زن سال را در جدول زیر مشاهده می کنید:

ردیف نام کارشناس بازیکن اول بازیکن دوم بازیکن سوم جزئیات
1 فریبا سلیمانی ندا چملانیان فرنوش شیخی شبنم علیخانی  دلایل کارشناس
2 میترا شعبانیان شبنم علیخانی مهسا کدخدا فرنوش شیخی  دلایل کارشناس
3 ژیلا محمدی شبنم علیخانی فرنوش شیخی نیلوفر ابراهیمی  دلایل کارشناس
4 اورانوس احمدی مائده برهانی فرنوش شیخی شبنم علیخانی  دلایل کارشناس
5 مریم هاشمی سودابه باقرپور ندا چملانیان شبنم علیخانی  دلایل کارشناس
6 نسرین خزایی شبنم علیخانی مهسا کدخدا فرنوش شیخی  دلایل کارشناس
7 فاطمه شعبان خمسه مائده برهانی شبنم علیخانی فرنوش شیخی  دلایل کارشناس
8 سیمین ایرجی مهسا کدخدا فرنوش شیخی مهسا صابری  دلایل کارشناس
9 سیما صدیقی فرنوش شیخی مهسا صابری مونا خواجه کلایی  دلایل کارشناس
10 طاهره بهرام زاده ندا چملانیان شبنم علیخانی نگار کیانی  دلایل کارشناس

 

* نتایج کامل نظرسنجی انتخاب زن سال والیبال ایران از دیدگاه کارشناسان به قرار زیر است:

رتبه نام بازیکن رتبه اول (30) رتبه دوم (20) رتبه سوم (10) امتیاز (مجموع)
1 شبنم علیخانی 3 2 3 180
2 فرنوش شیخی 1 4 3 140
3 ندا چملانیان 2 1 0 80
4 مائده برهانی 2 0 0 60
5 مهسا کدخدا 1 2 0 50
6 سودابه باقرپور 1 0 0 30
6 مونا خواجه کلایی 0 1 1 30
7 مهسا صابری 0 0 1 10
7 نیلوفر ابراهیمی 0 0 1 10
7 نگار کیانی 0 0 1 10

 

* نظرات کارشناسان والیبال کشورمان در بخش پدیده لیگ برتر 1395 زنان ایران و بازیکن اخلاق سال را در جدول زیر مشاهده می کنید: 

ردیف نام کارشناس بازیکن اخلاق پدیده لیگ برتر جزئیات
1 فریبا سلیمانی مونا خواجه کلایی زهرا بخشی  دلایل کارشناس
2 میترا شعبانیان فرانک بابلیان    دلایل کارشناس
3 ژیلا محمدی مهتاب رحمانی تهمینه درگزنی  دلایل کارشناس
4 اورانوس احمدی مائده برهانی    دلایل کارشناس
5 مریم هاشمی مژگان غلامی زهرا بخشی  دلایل کارشناس
6 نسرین خزایی فاطمه حسنی زهرا بخشی  دلایل کارشناس
7 فاطمه شعبان خمسه مونا خواجه کلایی زهرا بخشی  دلایل کارشناس
8 سیمین ایرجی نیلوفر رشیدی    دلایل کارشناس
9 سیما صدیقی نیلوفر حجتی زهرا بخشی  دلایل کارشناس
10 طاهره بهرام زاده الهه غلامپور    دلایل کارشناس

 

» دانلود فایل باکیفیت پوستر برترین بازیکنان زن سال 1395 به انتخاب کارشناسان«