والیبال ایران: آقایان میرسعید معروف، سید محمد موسوی و شهرام محمودی با کسب حداکثر آرای کارشناسان و صاحب نظران والیبال، به عنوان برترین بازیکنان مرد والیبال ایران در سال 1395 انتخاب شدند و محمدجواد معنوی نژاد و جواد کریمی نیز به ترتیب عناوین بازیکن اخلاق و پدیده لیگ برتر امسال را از آن خود کردند.

با انتخاب کارشناسان؛ برترین بازیکن، پدیده و بازیکن اخلاق سال 95 والیبال مردان ایران مشخص شدندبه گزارش والیبال ایران؛ سومین دوره نظرسنجي بزرگ انتخاب بازيكن برتر سال واليبال ايران به همت پايگاه خبري واليبال ايران و که از 20 اسفندماه آغاز شده بود، در بخش کارشناسی با مشاركت ٤٠ كارشناس مرد و زن برجسته واليبال كشور به پايان رسيد و در پايان اين طرح كم نظير در ورزش ايران اسامي برترين واليباليست هاى زن و مرد به انتخاب كارشناسان و خبرگان واليبال مشخص شد.

 

در بخش نظرات کارشناسان والیبال مردان، از 30 کارشناس مرد کشورمان به طور مستقیم نظر سنجی به عمل آمد. بدین صورت که هر کارشناس 3 بازیکن را با اولویت اول تا سومی انتخاب کرده و انتخاب اول 30 امتیاز، انتخاب دوم 20 امتیاز و انتخاب سوم نیز 10 امتیاز برای هر بازیکنان منتخب بهمراه داشت. در پایان این نظرسنجی میر سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان با کسب 610 امتیاز به عنوان مرد سال والیبال ایران بالاتر از نام های بزرگی چون سید محمد موسوی با 470 امتیاز و شهرام محمودی با 240 امتیاز به عنوان بازیکن برتر سال انتخاب شد. محمدجواد معنوی نژاد و جواد کریمی نیز به ترتیب به عنوان بازیکن اخلاق و پدیده سال انتخاب شدند.

 

* نظرات کارشناسان والیبال کشورمان در بخش برترین بازیکن مرد سال را در جدول زیر مشاهده می کنید:

ردیف نام کارشناس بازیکن اول بازیکن دوم بازیکن سوم جزئیات
1 مسعود صالحیه محمد موسوی میلاد عبادی پور مجتبی میرزاجانپور  دلایل کارشناس
2 امیر حیدری امیر غفور جواد معنوی نژاد میلاد عبادی پور  دلایل کارشناس 
3 ابراهیم وطن پرست سعید معروف محمد موسوی میلاد عبادی پور  دلایل کارشناس 
4 جهانگیر سیدعباسی سعید معروف امیر غفور میلاد عبادی پور  دلایل کارشناس 
5 محمدرضا دامغانی سعید معروف محمد موسوی شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
6 جمشید حمیدی سعید معروف محمد موسوی شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
7 سیف الله ترابی محمد موسوی سعید معروف شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
8 علی شاکری محمد موسوی سعید معروف شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
9 ناصر شهنازی سعید معروف محمد موسوی شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
10 عادل بناکار محمد موسوی سعید معروف شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
11 بهروز عطایی جواد کریمی شهرام محمودی فرهاد نظری افشار  دلایل کارشناس 
12 عظیم جزیده سعید معروف میلاد عبادی پور اسماعیل مسافر  دلایل کارشناس 
13 علی نقدی سعید معروف محمد موسوی میلاد عبادی پور  دلایل کارشناس 
14 عباس برقی محمد موسوی سعید معروف شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
15 بای محمد دوجی سعید معروف محمد موسوی فرهاد قائمی  دلایل کارشناس 
16  رضا مومنی مقدم سعید معروف شهرام محمودی امیر غفور  دلایل کارشناس 
17  علیرضا طلوع کیان جواد کریمی محمد موسوی فرهاد نظری افشار  دلایل کارشناس 
18  امین شاکری میلاد عبادی پور محمد موسوی شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
19  حسین خوریانی سعید معروف محمد موسوی اسماعیل مسافر  دلایل کارشناس 
20  محمود افشاردوست سعید معروف فرهاد نظری افشار شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
21  فرشاد سعیدی سعید معروف عادل غلامی میلاد عبادی پور  دلایل کارشناس 
22  مهرداد مهران پور فرهاد نظری افشار سعید معروف محمد موسوی  دلایل کارشناس 
23  اصغر نائینی شهرام محمودی سعید معروف محمد موسوی  دلایل کارشناس 
24  بهنام محمودی سعید معروف محمد موسوی شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
25  میرمصطفی شجاعی محمد موسوی میلاد عبادی پور امیر غفور  دلایل کارشناس 
26  محمد وکیلی محمد موسوی سعید معروف شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
27  جبار قوچان نژاد شهرام محمودی میلاد عبادی پور فرهاد نظری افشار  دلایل کارشناس 
28  احمد لاهوتی سعید معروف میلاد عبادی پور محمد موسوی  دلایل کارشناس 
29  محمدرضا تندروان محمد موسوی سعید معروف شهرام محمودی  دلایل کارشناس 
30  ایرج مظفری سعید معروف شهرام محمودی میلاد عبادی پور  دلایل کارشناس 

 

* نتایج کامل نظرسنجی انتخاب مرد سال والیبال ایران از دیدگاه کارشناسان به قرار زیر است:

رتبه نام بازیکن رتبه اول (30) رتبه دوم (20) رتبه سوم (10) امتیاز (مجموع)
1 سعید معروف 15 8 0 610
2 محمد موسوی 8 10 3 470
3 شهرام محمودی 2 3 12 240
4 میلاد عبادی پور 1 5 6 190
5 امیر غفور 1 2 2 90
6 فرهاد نظری افشار 1 1 3 80
7 جواد کریمی 2 0 0 60
8 عادل غلامی 0 1 0 20
8 محمد جواد معنوی نژاد 0 1 0 20
9 اسماعیل مسافر 0 0 2 20
10 فرهاد قائمی 0 0 1 10
10 مجتبی میرزاجانپور 0 0 1 10

 

* نظرات کارشناسان والیبال کشورمان در بخش پدیده لیگ برتر 1395 مردان ایران و بازیکن اخلاق سال را در جدول زیر مشاهده می کنید:

ردیف نام کارشناس بازیکن اخلاق پدیده لیگ برتر جزئیات
1 مسعود صالحیه امیر غفور علی شفیعی  دلایل کارشناس
2 امیر حیدری آرمین تشکری جواد کریمی  دلایل کارشناس 
3 ابراهیم وطن پرست عبدالرضا علیزاده جواد کریمی  دلایل کارشناس 
4 جهانگیر سیدعباسی مهدی مرندی جواد کریمی  دلایل کارشناس 
5 محمدرضا دامغانی جواد معنوی نژاد جواد کریمی  دلایل کارشناس 
6 جمشید حمیدی میلاد عبادی پور جواد کریمی  دلایل کارشناس 
7 سیف الله ترابی میلاد عبادی پور سلیم چپرلی  دلایل کارشناس 
8 علی شاکری جواد معنوی نژاد جواد کریمی  دلایل کارشناس 
9 ناصر شهنازی امیر غفور جواد کریمی  دلایل کارشناس 
10 عادل بناکار مهدی مرندی جواد کریمی  دلایل کارشناس 
11 بهروز عطایی آرمین تشکری اسماعیل مسافر  دلایل کارشناس 
12 عظیم جزیده فرهاد نظری افشار سلیم چپرلی  دلایل کارشناس 
13 علی نقدی جواد معنوی نژاد امین رضوی  دلایل کارشناس 
14 عباس برقی میلاد عبادی پور اسماعیل مسافر  دلایل کارشناس 
15 بای محمد دوجی فرهاد نظری افشار جواد کریمی  دلایل کارشناس 
16  رضا مومنی مقدم جواد معنوی نژاد اسماعیل مسافر  دلایل کارشناس 
17  علیرضا طلوع کیان فرهاد نظری افشار جواد معنوی نژاد  دلایل کارشناس 
18  امین شاکری فرهاد نظری افشار اسماعیل مسافر  دلایل کارشناس 
19  حسین خوریانی علیرضا جدیدی جواد کریمی  دلایل کارشناس 
20  محمود افشاردوست مجتبی شبان امیرحسین اسفندیار  دلایل کارشناس 
21  فرشاد سعیدی جواد معنوی نژاد جواد کریمی  دلایل کارشناس 
22  مهرداد مهران پور امیر غفور جواد کریمی  دلایل کارشناس 
23  اصغر نائینی میلاد عبادی پور جواد کریمی  دلایل کارشناس 
24  بهنام محمودی میلاد عبادی پور جواد کریمی  دلایل کارشناس 
25  میرمصطفی شجاعی جواد معنوی نژاد سلیم چپرلی  دلایل کارشناس 
26  محمد وکیلی فرهاد قائمی جواد کریمی  دلایل کارشناس 
27  جبار قوچان نژاد جواد معنوی نژاد جواد کریمی  دلایل کارشناس 
28  احمد لاهوتی جواد معنوی نژاد جواد کریمی  دلایل کارشناس 
29  محمدرضا تندروان عادل غلامی جواد کریمی  دلایل کارشناس 
30  ایرج مظفری جواد معنوی نژاد جواد کریمی  دلایل کارشناس 

 

* نتایج کامل نظرسنجی بازیکن اخلاق سال 95 از دیدگاه کارشناسان به قرار زیر است:

رتبه نام بازیکن تعداد رای
1 محمد جواد معنوی نژاد 9
2 میلاد عبادی پور 5
3 فرهاد نظری افشار 3
3 امیر غفور 3
4 فرهاد قائمی 2
4 آرمین تشکری 2
4 مهدی مرندی 2
5 عادل غلامی 1
5 مجتبی شبان 1
5 علیرضا جدیدی 1
5 عبدالرضا علیزاده 1

 

* نتایج کامل نظرسنجی پدیده لیگ برتر 95 از دیدگاه کارشناسان به قرار زیر است:

رتبه نام بازیکن تعداد رای
1 جواد کریمی 20
2 اسماعیل مسافر 4
3 سلیم چپرلی 3
4 امیرحسین اسفندیار 1
4 امین رضوی 1
4 علی شفیعی 1

 

» دانلود فایل باکیفیت پوستر برترین بازیکنان مرد سال 1395 به انتخاب کارشناسان«

نوشتن دیدگاه

* دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
* پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
* ارسال پیام توسط یک نفر با نام های مختلف ممنوع است.
* پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها  

A.m
-1 # A.m 1397-04-18 16:33
توی خوب بودن این سه نفر که تردیدی نیست .ولی به نظر من غفور خیلی بهتر از موسوی و محمودی هست. واقعا عجیبه که اسمش توی سه نفر اول نیست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
گری
+2 # گری 1396-06-12 18:48
من واقعا آرزوی موفقیت برای تیم ملی والیبال میکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
قدیمی
-3 # قدیمی 1396-06-05 23:02
بنظراین حقیرکه مسابقان والیبال راازجام تخت جمشید تابحال دنبال میکنم هیچکدام ازاین سه نفریک بازیکن وتلیبال ششدانگ نیستند.موسوی ازبهترین دفاعهای روتورجهانه وپتانسیل بهترین سرعتی زن راهم دارد.ولی درسرویس وتوپگیری بسیارضعیف هستند.معروف هم ازبهترین پاسورهای تاریخ والیبل وانالیزورخوبی دراینده خواهندبود ولی دربقیه پست هاچنگی به دل نمیزند.شهرام محمودی بهترین خصوصیتش امتیازگرفتن ازحریف درهرحالت ودرهرشرایط میباشد.ایکاش جوری میشدکه این عزیزان درسه پست میدرخشیدند.فقط نظرشخصی بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
سامان
+6 # سامان 1396-04-27 02:01
من اعتراض دارم.معروف چرا تو لیست اخلاق نیست؟ایشون تو بازیها از لحاظ اخلاقی الگو و نمونه بودن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ایران
-6 # ایران 1396-01-04 10:07
فرهاد چی ینی از جواد کریمی کمتره بخدا اینا دیگه کین قائمی بیاد با میرزاجانپور مقایسه بشه واقعا متاسفم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ستاره روشن
-20 # ستاره روشن 1396-01-03 07:54
در مهارت های فنی این سه نفر که تردیدی نیست. امیدواریم توی اخلاق و ادب و رعایت قوانین داخل زمین هم نمونه بشن و دیگه ازشون بعضی رفتارهای غیر حرفه ای رو نبینیم. ان شاءالله تا لیگ جهانی ایراداتشون هم بر طرف می شه.سعید معروف هنوز توی دفاع ضعف داره. سید هنوز سرو رو گاهی توی تور یا اوت می زنه. شهرام هم توپ گیریش ناقصه و دفاعش هم ضعف داره. ان شاءالله که درستش می کنن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
nik
+6 # nik 1395-12-29 19:05
جای امیر غفور توی انتخاب بهترین ها خالی بود. امسال واقعا عالی بود. توی بازی های رودر رو با بانک سرمایه در دور مقدماتی هم که خودش به عنوان قطر برتر انتخاب شد، خوبه فقط نتونست تو فینال بازی کنه و اینطور که معلومه کارشناسا بیشتر بازی فینال رو در نظر گرفتن، ولی مهم نیست، امیر غفور نشان داده بسیار بازیکن جنگنده ای هست، اول امیدوارم سلامتیش رو به دست بیاره، بعد با بازی های بسیار خوبی که انجام میده در تیم ملی حقش رو بگیره، سرمربی تیم ملی هم به نظرم سعی کنه یه بازیکن شش دانگ پشت خط زن برای ما در کنار امیر غفور بسازه و طی چهار سال انقدر بهش میدون بده که برای 2020 آماده بشه. با آرزوی موفقیت برای تیم ملی.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
رضا
-13 # رضا 1395-12-28 21:35
با تشکر از همه عزیزان نظر دهنده این نظر سنجی دارای اشکالاتی است که امید است در سالهای اینده برطرف شود 1-نظرسنجی دریک لیست برای همه رده ها دریک لیست منطقی نمیباشد 2-نظرسنجی درتمامی پستها دریک لیست منطقی نیست 3-درست تر این است که برای هر پست سه نفر از بهترینها درهر رده سنی انتخاب شود تا انگیزه بهتر شدن در همه وجود داشته باشد .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
الهه
+17 # الهه 1395-12-28 19:45
به نظر من به جز موسوی که تو اکثر انتخابهای هفته بوده معروف که فک کنم 3بار و محنودی هم کلا 2بار بوده حالا ججوری میان میشن اول و سوم خدا میدونه بهترین ورزشکار باید تو طی لیگ حداقل از 22 هفته رفت و برگشت بازیها نصفش رو تو انتخاب هفته باشه نه اینکه 3بار واقعا جای تاسف داره به زور میخوان بعضیا رو بهترین کنن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
******
-22 # ****** 1395-12-28 23:28
کسایی که بهترین بودن انتخاب شدن
والسلاااااااام
پ ن پ مهدوی انتخاب میشد

(مثل اینکه بعضیا بد جور دماغشون سوخته)
خخخخخخخخ
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
محمدرضا اصلانی
-11 # محمدرضا اصلانی 1395-12-29 11:26
چی میگی ؟ پس زحماتی که معروف در المپیک کشید چی میشه اونها سال 95 نبوده ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
aabcxcx
-3 # aabcxcx 1395-12-29 16:47
شما صددرصد پیگیر نیودی چون اتفاقا امسال معروف بسیار تو لیست تیم منتخب هفته بود. بعد تیم منتخب هفته رو فقط آقای حمیدی معرفی میکرون مه همه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
الهه
-9 # الهه 1396-01-02 23:24
با سلام اتفاقا تمام انتخابهای هفته رو دنبال میکردم معروف و محمودی خیلی خیلی کم تو انتخابها بودن اتفاقا تو همین سایت هم انتخابهای هفته رو میزاشتن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
رضا
+17 # رضا 1395-12-28 19:41
من تقريا با ليست انتخاب شده موافقم ولي به جاي محمودي عبادي پور بهتر بود
معروف
موسوي
عبادي پور
بعد هم اخلاق معنوي نژاد كه واقعا محجوب و متين است
پديده هم اسفنديار و كريمي
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
تورج
+4 # تورج 1395-12-28 19:19
فقط میلاد عبادی پور
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
کیومرث
+3 # کیومرث 1395-12-28 18:46
همه این نتایج عمدی و دستکاری شده است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
محمدرضا اصلانی
-9 # محمدرضا اصلانی 1395-12-29 11:24
زیر تمام نظرات کارشناسان که نوشته بودی همه انتخابا خوبن جز معروف شما کلا معروف ستیز هستی چیه حتما انتظار داشتی کارشناسان هم معروف رو انتخاب نکنن بیا بیرون از این جو بابا معروف بخوای نخوای بهترینه خودتم بکشی بازم بهترینه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر

آخرین عناوین

  1. همه
  2. مطالب
  3. تصاویر
  4. ویدیوها

هر آنچه در والیبال نیاز دارید

ghab.gif

از سراسر اینترنت

مطالب ویژهتبلیغات متنی

ربات اینستاگرام ایران سوشال

ربات هوشمند افزایش فالوور اینستاگرام واقعی، فعال و هدفمند ایرانی با امکان 3 روز تست رایگان!

www.iransocial.net

آکادمی دیجیتال مارکتینگ

اولین و برترین برگزارکننده تخصصی دوره های کاربردی بازاریابی اینترنتی در ایران

www.dmacourse.com

پول تیکت

نقد و بررسی و خرید بلیط استخرها و پارک های آبی، سونا و جکوزی سراسر ایران و تخفیف بلیط استخرها و پارک های آبی

www.poolticket.org