والیبال ایران: در پایان 7 روز رقابت، مهسا صابری، زینب گیوه و مونا خواجه کلایی با کسب حداکثر آرا به عنوان 3 بازیکن برتر سال 95 والیبال ایران از دیدگاه مردمی معرفی شدند.

بازیکنان برتر زن سال 95 والیبال ایران به انتخاب مردم مشخص شدند + نتایج کاملبه گزارش والیبال ایران؛ سومین دوره طرح انتخاب بازیکنان مرد و زن برتر سال والیبال ایران در دو بخش نظرات کارشناسان و مردم که از تاریخ 20 اسفندماه آغاز شده بود شب گذشته با مشخص شدن نفرات برتر به کار خود پایان داد.


در بخش مردمی، نظر سنجی طی 2 مرحله برگزار شد که در مرحله نخست 20 بازیکن به انتخاب کارشناسان پایگاه خبری والیبال ایران به نظرسنجی اینترنتی گذاشته شدند و در پایان 10 بازیکنی که بیشترین آرا را به خود اختصاص داده بودند به مرحله بعدی راه یافتند.


در مرحله دوم نیز که از تاریخ 24 تا 27 اسفندماه و به صورت پیامکی برگزارشد، شرکت کنندگان بازیکن موردنظر خود را انتخاب کردند و در پایان 3 بازیکن برتری که بیشترین رای را به خود اختصاص داده بودند به عنوان بازیکنان برتر والیبال زنان ایران معرفی شدند. بر این اساس، خانم ها مهسا صابری با 41 درصد آرا، زینب گیوه با 24 درصد و مونا خواجه کلایی با کسب 14 درصد آرا به ترتیب های رتبه های  اول تا سوم را به خود اختصاص داده و به عنوان منتخبین مردم در سال 95 معرفی شدند.


پایگاه خبری، آموزشی والیبال ایران ضمن قدردانی از مشارکت گسترده مردم در این نظرسنجی تخصصی، به بازیکنان منتخب مردم کسب این عنوان ارزشمند را تبریک عرض نموده و برای آنها موفقیت های بیشتری را آرزومند است.

 

نمودار نتایج دقیق دور دوم نظرسنجی

نمودار نتایج دقیق دور دوم نظرسنجی

 

نمودار آرای دریافتی دور دوم نظرسنجی

نمودار آرای دریافتی دور دوم نظرسنجی

 

نمودار پیش شماره های شرکت کرده

نمودار پیش شماره های شرکت کرده

 

» دانلود فایل باکیفیت پوستر برترین بازیکنان زن سال 1395 به انتخاب مردم «