جداول بازی های آسیایی

رده بندی نهایی تیم ها در مسابقات والیبال بازی های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی به شرح زیر می باشد:

1.  Iran  ایران 7. پرچم تایلند 13. Turkmenistan ترکمنستان
2. پرچم ژاپن 8. پرچم کویت 14. Myanmar(Burma) میانمار
3.  Iran کره جنوبی 9. Taiwan چین تایپه 15. Hong-Kong هنگ کنگ
4. پرچم چین 10. Kazakhstan قزاقستان 16. Maldives مالدیو
5. Iran هند 11. Pakistan پاکستان
6. Iran قطر 12. Saudi Arabia عربستان

برنامه برگزاری مراحل مختلف مسابقات والیبال در بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی به قرار زیر است:

 

برنامه مرحله نهایی مسابقات

* ساعات برگزاری دیدارها به وقت تهران می باشد و دیدارهای تیم ملی کشورمان با رنگ آبی برجسته شده اند.

logo-in-content

شماره تیم ها تاریخ عنوان ساعت
1 پرچم تایلند - کویت پرچم 1393/07/11 رده بندی 6:30
2 Iran هند - قطر Iran 1393/07/11 رده بندی 9:00
3 پرچم چین - کره جنوبی Iran 1393/07/11 سوم - چهارم 11:00
4 Iran ایران - ژاپن پرچم 1393/07/11 نهایی 14:00

 

برنامه مرحله نیمه نهایی مسابقات

* ساعات برگزاری دیدارها به وقت تهران می باشد و دیدارهای تیم ملی کشورمان با رنگ آبی برجسته شده اند.

logo-in-content

شماره تیم ها تاریخ عنوان ساعت
1 Iran هند - تایلند پرچم 1393/07/10 رده بندی 6:00
2 Iran قطر - کویت پرچم 1393/07/10 رده بندی 8:30
3 پرچم ژاپن - کره جنوبی Iran 1393/07/10 نیمه نهایی 11:00
4 پرچم چین - ایران Iran 1393/07/10 نیمه نهایی 11:00

 

برنامه مرحله یک چهارم نهایی مسابقات

* ساعات برگزاری دیدارها به وقت تهران می باشد و دیدارهای تیم ملی کشورمان با رنگ آبی برجسته شده اند.

logo-in-content

شماره تیم ها تاریخ ساعت
1 Iran هند - ژاپن پرچم 1393/07/09 6:30
2 Iran کره جنوبی - تایلند پرچم 1393/07/09 9:00
3 Iran قطر - چین پرچم 1393/07/09 11:30
4 Iran ایران - کویت پرچم 1393/07/09 14:00

 

برنامه کامل دور دوم مسابقات

* ساعات برگزاری دیدارها به وقت تهران می باشد و دیدارهای تیم ملی کشورمان با رنگ آبی برجسته شده اند.

logo-in-content

شماره تیم ها تاریخ ساعت
1 Kazakhstan قزاقستان - هنگ کنگ Hong-Kong 1393/07/06 5:00
2 Qatar قطر - ایران Iran 1393/07/06 6:30
3 Taiwan چین تایپه - مالدیو Maldives 1393/07/06 8:00
4 South-Korea کره جنوبی - هند India 1393/07/06 9:00
5 Pakistan پاکستان - ترکمنستان Saudi Arabia 1393/07/06 11:00
6 japan ژاپن - تایلند Thailand 1393/07/06 11:30
7 Kuwait کویت - چین China 1393/07/06 14:00
8 Saudi Arabia عربستان - میانمار Myanmar(Burma) 1393/07/06 14:00
9 Kazakhstan قزاقستان - مالدیو Maldives 1393/07/07 5:00
10 Kuwait کویت - تایلند Thailand 1393/07/07 6:30
11 Taiwan چین تایپه - هنگ کنگ Hong-Kong 1393/07/07 8:00
12 japan ژاپن - چین China 1393/07/07 9:00
13 Pakistan پاکستان - میانمار Myanmar(Burma) 1393/07/07 11:00
14 Qatar قطر - هند India 1393/07/07 11:30
15 Iran ایران - کره جنوبی South-Korea 1393/07/07 11:30
16 Saudi Arabia عربستان - ترکمنستان Kuwait 1393/07/07 14:00

 

برنامه کامل دور مقدماتی مسابقات

* ساعات برگزاری دیدارها به وقت تهران می باشد و دیدارهای تیم ملی کشورمان با رنگ آبی برجسته شده اند.

 

logo-in-content

شماره تیم ها تاریخ ساعت
1 Pakistan پاکستان - کویت Kuwait 1393/06/29 8:00
2 South-Korea کره جنوبی - قزاقستان Kazakhstan 1393/06/29 10:30
3 India هند - هنگ کنگ Hong-Kong 1393/06/29 12:00
4 Taiwan چین تایپه - قطر Qatar 1393/06/30 8:30
5 japan ژاپن - عربستان Saudi Arabia 1393/06/30 11:00
6 Myanmar(Burma) میانمار - چین China 1393/06/30 13:30
7 Kuwait کویت - عربستان Saudi Arabia 1393/06/31 8:30
8 Maldives مالدیو - هنگ کنگ Hong-Kong 1393/06/31 10:30
9 Thailand تایلند - ترکمنستان Turkmenistan 1393/06/31 12:30
10 Kazakhstan قزاقستان - قطر Qatar 1393/07/01 7:30
11 Pakistan پاکستان - ژاپن japan 1393/07/01 10:00
12 China چین - ترکمنستان Turkmenistan 1393/07/01 12:30
13 India هند - مالدیو Maldives 1393/07/02 9:30
14 Myanmar(Burma) میانمار - تایلند Thailand 1393/07/02 11:30
15 South-Korea کره جنوبی - چین تایپه Taiwan 1393/07/02 14:00
16 japan ژاپن - کویت Kuwait 1393/07/03 9:30
17 Hong-Kong هنگ کنگ - ایران Iran 1393/07/03 11:30
18 Thailand تایلند - چین China 1393/07/03 13:30
19 Taiwan چین تایپه - قزاقستان Kazakhstan 1393/07/04 9:30
20 Iran ایران - هند India 1393/07/04 11:30
21 Saudi Arabia عربستان - پاکستان Pakistan 1393/07/04 12:00
22 Turkmenistan ترکمنستان - میانمار Myanmar(Burma) 1393/07/05 7:00
23 Iran ایران - مالدیو Maldives 1393/07/05 9:30
24 South-Korea کره جنوبی - قطر Qatar 1393/06705 12:00

آخرین نتایج مسابقات والیبال آسیایی اینچئون 2014 به قرار زیر می باشد:

شمارهتاریختیم هانتیجهمجموع نتایج ست هامجموع پوئن
12345
1 1393/06/29 پاکستان - کویت 3-0 22 - 25 21 - 25 16 - 25         59 - 75
2 1393/06/29 کره جنوبی - قزاقستان 0-3 25 - 16 25 - 21 25 - 23                 75 - 60
3 1393/06/29 هند - هنگ کنگ

1-3

23 - 25 25 - 18 25 - 16 25 - 21         98  - 80
4 1393/06/30 چین تایپه - قطر 3-0 21 - 25 17 - 25 21 - 25         59 - 75
5 1393/06/30 ژاپن - عربستان 0-3 25 - 15 25 - 14 25 - 12                 75 - 41
6 1393/06/30 میانمار - چین 3-0 11 - 25 12 - 25 18 - 25         41 - 75
7 1393/06/31 کویت - عربستان 0-3 27 - 25 25 - 23 25 - 20         77 - 68
8 1393/06/31 مالدیو - هنگ کنگ 3-0 19 - 25 22 - 25 18 - 25         59 - 75
9 1393/06/31 تایلند - ترکمنستان 0-3 25 - 22 25 - 16 25 - 17         75 - 55
10 1393/07/01 قزاقستان - قطر 3-0 23 - 25 22 - 25 21 - 25 66 - 75
11 1393/07/01 پاکستان - ژاپن 3-0 23 - 25 23 - 25 23 - 25 69 - 75
12 1393/07/01 چین - ترکمنستان 0-3 25 - 15 25 - 8 25 - 10 75 - 33
13 1393/07/02 هند - مالدیو 0-3 25 - 10 25 - 19 25 - 17 75 - 46
14 1393/07/02 میانمار - تایلند 3-0 14 - 25 17 - 25 20 - 25 51 - 75
15 1393/07/02 کره جنوبی - چین تایپه 0-3 25 - 22 25 - 18 25 - 20 75 - 60
16 1393/07/03 ژاپن - کویت 1-3 25 - 15 22 - 25 25 - 15 25 - 17 97 - 72
17 1393/07/03 هنگ کنگ - ایران 3-0 16 - 25 17 - 25 12 - 25 45 - 75
18 1393/07/03 تایلند - چین 3-0 16 - 25 19 - 25 22 - 25 57 - 75
19 1393/07/04 چین تایپه - قزاقستان 2-3 25 - 23 17 - 25 25 - 21 23 - 25 15 - 10 105 - 104
20 1393/07/04 ایران - هند 0-3 25 - 22 25 - 22 25 - 18 75 - 62
21 1393/07/04 عربستان - پاکستان 0-3 25 - 15 25 - 20 25 - 23 75 - 58
22 1393/07/05 ترکمنستان - میانمار 1-3 25 - 17 27 - 25 19 - 25 25 - 22 96 - 89
23 1393/07/05 ایران - مالدیو 0-3 25 - 10 25 - 19 25 - 21 75 - 50
24 1393/07/05 کره جنوبی - قطر 0-3 25 - 22 25 - 19 25 - 22 75 - 63
25 1393/07/06 قطر - ایران 3-0 19 - 25 18 - 25 19 - 25 56 - 75
26 1393/07/06 چین تایپه - مالدیو 0-3 25 - 21 25 - 21 25 - 17 75 - 59
27 1393/07/06 کره جنوبی - هند 0-3 25 - 22 27 - 25 25 - 18 75 - 65
28 1393/07/06 پاکستان - ترکمنستان 0-3 30 - 28 25 - 23 25 - 18 75 - 69
29 1393/07/06 ژاپن - تایلند 0-3 25 - 22 25 - 22 25 - 17 75 - 61
30 1393/07/07 قزاقستان - مالدیو 0-3 25 - 18 25 - 9 25 - 18 75 - 45
31 1393/07/07 کویت - تایلند 3-0 15 - 25 17 - 25 18 - 25 50 - 75
32 1393/07/07 چین تایپه - هنگ کنگ 0-3 25 - 23 25 - 21 27 - 25 77 - 69
33 1393/07/07 ژاپن - چین 0-3 25 - 18 25 - 20 25 - 17 75 - 55
34 1393/07/07 پاکستان - میانمار 0-3 25 - 21 25 - 22 25 - 23 75 - 66
35 1393/07/07 کره جنوبی - ایران 3-1 21 - 25 18 - 25 25 - 23 19 - 25 83 - 96
36 1393/07/07 عربستان - ترکمنستان 1-3 23 - 25 25 - 19 25 - 20 26 - 24 99 - 88
37 1393/07/09 مالدیو - هنگ کنگ 3-2 23 - 25 25 - 20 20 - 25 29 - 27 11 - 15 108 - 112

38

1393/07/09 هند - ژاپن 3-2 25 - 20 19 - 25 25 - 23 20 - 25 13 - 15 102 - 108
39 1393/07/09 ترکمنستان - میانمار 1-3 17 - 25 25 - 18 25 - 16 25 - 14 92 - 73
40 1393/07/09 قطر - چین 3-1 23 - 25 25 - 20 23 - 25 21 - 25 92 - 95
41 1393/07/09 عربستان - پاکستان 3-0 27 - 29 17 - 25 16 - 25 60 - 79
42 1393/07/09 ایران - کویت 0-3 25 - 21 25 - 18 25 - 14 75 - 53
43 1393/07/09 قزاقستان - چین تایپه 3-1 22 - 25 23 - 25 25 - 20 21 - 25 91 - 95
44 1393/07/10 هند - تایلند 1-3 22 - 25 25 - 18 25 - 23 25 - 20 97 - 86
45 1393/07/10 قطر - کویت 0-3 25 - 23 25 - 15 25 - 22 75 - 60
46 1393/07/10 چین - ایران 3-0 15 - 25 15 - 25 19 - 25 49 - 75
47 1393/07/10 ژاپن- کره جنوبی 1-3 25 - 19 18 - 25 25 - 18 25 - 23 93 - 85
48 1393/07/11 تایلند - کویت 1-3 25 - 15 25 - 23 22 - 25 25 - 15 97 - 78
49 1393/07/11 هند - قطر 2-3 25 - 21 20 - 25 25 - 22 20 - 25 15 - 10 105 - 103
50 1393/07/11 چین - کره جنوبی 3-1 25 - 20 20 - 25 13 - 25 22 - 25 80 - 95
51 1393/07/11 ایران - ژاپن 1-3 28 - 26 23 - 25 25 - 19 25 - 19 101 - 89

آخرین عناوین

  1. همه
  2. مطالب
  3. تصاویر
  4. ویدیوها

هر آنچه در والیبال نیاز دارید

ghab.gif

از سراسر اینترنت

مطالب ویژهتبلیغات متنی

ربات اینستاگرام ایران سوشال

ربات هوشمند افزایش فالوور اینستاگرام واقعی، فعال و هدفمند ایرانی با امکان 3 روز تست رایگان!

www.iransocial.net

آکادمی دیجیتال مارکتینگ

اولین و برترین برگزارکننده تخصصی دوره های کاربردی بازاریابی اینترنتی در ایران

www.dmacourse.com

پول تیکت

نقد و بررسی و خرید بلیط استخرها و پارک های آبی، سونا و جکوزی سراسر ایران و تخفیف بلیط استخرها و پارک های آبی

www.poolticket.org