کاله

در دومین دیدار از هفته دوم رقابت های لیگ برتر والیبال شهرداری تبریز با حساب 3 بر یک از سد همنام اراکی خود گذشت. گزارش تصویری این دیدار را مشاهده می کنید.

{MetaRefresh}http://volleyballiran.com/photo/category/791-tabriz-arak.html{/MetaRefresh}