دریافت کننده بابلی تیم ملی والیبال گفت: هر مربی سیستم خود را دارد و باید تلاش کنم که جایگاه قبلی خودم را حفظ کنم و به تیم ملی کمک کنم.

مجتبی میرزاجانپوربه گزارش گروه رسانه های والیبال ایران؛ تمرینات گروه اول تیم ملی والیبال در حالی این روزها در سالن فدراسیون والیبال زیر نظر کولاکوویچ پیگیری می شود که بازیکنانی چون مجتبی میرزاجانپور که در سال های گذشته همواره جز بازیکنان اصلی تیم ملی بوده اند امسال در گروه اول و با بازیکنان نسبتا جدیدالورود تیم ملی تمرین می کنند.

 

مجتبی میرزاجانپور درباره آغاز اردوهای تیم ملی اظهار داشت: با توجه به تعطیلاتی که داشتیم بدن های بازیکنان کمی افت کرده است. اولویت در روزهای نخست اردو بیشتر تاکید روی کارهای بدنسازی است تا به آمادگی برسیم.


وی ادامه داد: با توجه به اینکه پارسال در تیم ملی و مسابقات لیگ برتر فشار زیادی تحمل کرده بودم در تعطیلات سعی کردم به خودم استراحت بدهم.


میرزاجانپور درباره قرار نگرفتن در لیست بازیکنان گروه دوم تیم ملی خاطرنشان کرد: سرباز تیم ملی و تابع تصمیمات سرمربی هستم، هر مربی سیستم خود را دارد و باید تلاش کنم که جایگاه قبلی خودم را حفظ کنم و به تیم ملی کمک کنم.

 

منبع: سامانه فدراسیون والیبال