ماساژ ورزشي بدون شک يکي از مهمترين عوامل جانبي پيشرفت در ورزش مي باشد .

امروز در کنار تمام تيم هاي ورزشي جهان شاهد حضور يک يا چند ماساژور متخصص هستيم.

براي مثال کشور روسيه در رشته دو ميداني براي هر ماده يک ماساژور منحصر به فرد دارد . ماساژ ورزشي داراي ابعاد گسترده ايي مي باشد و علم مختلفي نظير حرکت شناسي ، آناتومي و فيزيولوژي ، بيومکانيک ، روانشناسي و . . . را شامل مي شود .
 

بهترين تاثير ماساژ زماني ديده مي شود که به صورت مداوم و پيوسته صورت پذيرد ، گاها مشاهده شده که ورزشکاران از ماساژ انتظار معجزه دارند اما وقتي اسيبي که در طول زمان چندين ماه ايجاد ميگردد را مي توان با يک ساعت ماساژ برطرف نمود؟
ماساژ در ورزش در تمامي مراحل يک فرايند تمرين کاربرد دارد ، يعني قبل ، حين و بعد از تمرين شما مي توانيد از فوايد ماساژ ورزشي بهره ببريد . البته نوع ماساژ در اين سه مرحله کاملا با هم متفاوت است و داراي مولفه هاي خاص خود مي باشد .

براي مثال در ماساژ ورزشي قبل تمرين يا مسابقه شما مي بايست از حرکات خيلي آرام که فشار زياد انجام مي شد اجتناب کنيد و به جاي آن با حرکات لرزشي و سريع نسبت به گرم کردن و تحريک عضلات اقدام نماييد .
ماساژورهاي ورزشي علاوه بر آگاهي از علوم فوق ، مي بايست با رشته ورزشي ماساژ گيرنده و حرکات اصلي آن و همچنين با عضلات اصلي که بيشترين درگيري را دارند آشنايي کاملي داشته باشند . مثلا ورزشکاران رشته فوتبال به ماساژ عضلات پا بيشتر از عضلات شانه علاقه نشان مي دهند .
نکته حائز اهميت که ورزشکاران و ماساژورهاي عزيز بايد به آن دقت داشته باشند اين هست که ماساژور به هيچ وجه اجازه تزريق به ورزشکار را ندارد مگر آنکه داراي صلاحيت باشد . گواه اين ادعا دوپينگ اعلام شدن نتايج تست از ورزشکاران تيم فوتبال ابومسلم مي باشد که با تزريق از جانب ماساژور دچار محروميت شدند .

در پايان به مهمترين فوايد ماساژ در ورزش اشاره مي کنيم :

  • کمک به رفع گرفتگي هاي عضلاني
  • کمک به افزايش جريان خون
  • دفع اسيد لاکتيک و تسريع زمان ريکاوري
  • افزايش انعطاف پذيري
  • رفع تنش ها و استرس هاي حاصل از هيجانات ورزش