ورزشکاران آماتوری که مدتهاست فعالیت ورزشی نداشته اند پس از انجام فعالیت ورزشی دچار دردی عضلانی و زجرآور میشوند که بسته به شدت فعالیت تا چند روز عملکرد روزمره آنها را مختل میکند.

درد عضلانی پس از ورزش

پایگاه اینترنتی factexpert در گزارشی به بررسی انرژی جنبشی در ورزش و تاثیر حرکات کششی در ورزشکاران پرداخته است: انرژی جنبشی در ورزش یکی از مهمترین عوامل سازنده ورزش است و میتواند بر کارایی ورزشکاران، موفقیت و سلامتشان تاثیرگذار باشد، با این حال بسیاری از مردم اطلاعاتی در این زمینه ندارند. مردم در همه ردههای سنی از کودکی تا پیری ورزش میکنند و این بسیار مهم است که بدانند بدن چطور کار میکند. به این ترتیب ورزش برای آنها ناراحت کننده و آسیب زا نخواهد بود. بیشتر اطلاعاتی که نیاز است مردم عادی از سلامت و ورزش داشته باشند، پیچیده و تخصصی نیست. تنها با داشتن بعضی از مسایل پایهای درباره عضلات، بدن و فعالیتها میتوانند از قوانین سادهای در زندگیشان استفاده کنند.

انرژی جنبشی ورزش به حرکات ورزشی بستگی دارد. همه ورزشها حتی ورزشهای فکری نیاز به حرکت دارند . این حرکات میتوانند شدیدتر نیز باشند که در این صورت نیاز به انرژی و سرعت بیشتری داریم. برای مثال ورزش گلف را در نظر بگیرید، در این ورزش یک انرژی روان لازم است تا چوب گلف را به نوسان در آوریم، این حرکت نوسانی از پشت سر آغاز میشود از کنار شانهها میگذرد و به سمت شانه دیگر میرود. در دویدن یا فوتبال و بسکتبال نیاز به حرکات سریع داریم. مهار کردن و درک درست این حرکات میتواند از آسیب دیدگی ها جلوگیری کند. همه ورزشها دارای حرکاتی هستند که عضلات را درگیر میکنند. عضلات بدن ممکن است پس از انجام ورزش منقبض بمانند و حرکات را محدود کنند. بنابراین انجام بعضی از حرکات مناسب کششی به بهبود عضلات کمک خواهد کرد.

مهمترین جنبه انرژی جنبشی ورزش، کشیدن است. کشیدن عضلات باعث بهتر شدن و آسانتر شدن همه حرکات ورزشکار میشود. کشیدن از آسیب دیدگیها جلوگیری میکند و به عضلات کمک میکند تا پس از فعالیت شدید، نیروی تازه بگیرند. وقتی فردی فعالیت ورزشی میکند، عضلاتش به دلیل فعالیت شدید کوتاه میشوند. اگر عضلات در همان حال باقی بمانند دامنه حرکتشان محدود میشود و دردناک میشوند. به همین دلیل است که بسیاری از مردم پس از ورزش حرکاتشان محدود میشود و عضلاتشان منقبض می ماند. به آرامی کشیدن عضلات پس از ورزش باعث میشود کمتر احساس درد کنیم و دفعات بعد بدون مشکل به ورزشمان ادامه بدهیم. با وجود این که کشیدن عضلات مفید است، اما همه نوع کشیدن مناسب نیست. بعضی از جنبههای کشیدن عضلات مهم هستند و باید رعایت شوند.

اول از همه، باید حرکات بدن سیال باشد و از حرکات و تکانهای ناگهانی خودداری شود. محلی از عضله را که به آن فشار وارده شده، فشار دهید و برای 5 تا 10 ثانیه نگه دارید. سپس سعی کنید کمی عضله را از آن محل دورتر بکشید و دوباره در همان حالت عضله را فشار دهید و پنج تا 10 ثانیه نگه دارید. بدین ترتیب به تدریج عضله را میکشید و سپس رها میکنید. با انجام این حرکات کششی خواهید یدد که انعطاف پذیری و کارایی شما بالاتر میرود و درد کمتری احساس میکنید.

به نقل از خبرگزاری ایسنا