«محسن خاکزاد» با کسب اکثریت آراء به عنوان رئیس هیات والیبال استان گیلان انتخاب شد.

والیبال گیلان

مجمع انتخاباتی هیات والیبال استان گیلان روز شنبه دهم تیرماه با حضور احمد ضیایی نایب رئیس فدراسیون و منوچهر پورحسن رئیس سازمان لیگ برگزار شد.

 

برای کسب کرسی ریاست هیات والیبال استان گیلان چهار نفر نامزد شده بودند که محسن خاکزاد با کسب اکثریت آرا برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات والیبال استان گیلان انتخاب شد.

 

در مجمع انتخاباتی هیات والیبال استان گیلان 17 نفر حق رای داشتند که خاکزاد 14 رای به دست آورد و «مرتضی شیاری» نیز سه رای کسب کرد. دو نامزد دیگر رای نیاوردند.

منبع: فدراسیون والیبال