جدیدترین و داغ ترین اخبار والیبال در کانال تلگرام ما عضویت

Arrow up
Arrow down


امیر حسین اسفندیار

زندگے پستے بلندے داره اگه
زندگے پستے بلندے داره اگه بتونے توی پستے هاش خودتو بالا بکشے و تو بلندے کاری کنے که آسیب نبینے و بالا نگه داری خودتو اونوقتھ که در زندگےموفق خواهے بود . عےد قربان مبارك*

آخرین عناوین

  1. مطالب
  2. تصاویر
  3. ویدیوها