جدیدترین اخبار والیبال در کانال ما عضو شوید

Arrow up
Arrow down


علی سجادی

🌹🌹 دیر یا زود تجربه زندگی
???????? دیر یا زود تجربه زندگی به ما می آموزد که در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگریست که اورا هرگز نمی شناسی گاه ممکن است سالها با کسی زندگی کنی اما تمام زوایای وجودش را نشناسی آدم‌ها مانند کتابی نخوانده هستند. بعضی از این آدم‌ها را حتی با چندین بار خواندن هم نمیفهمی و بعضی ها را تنها با خواندن اولین صفحه میشناسی بعضی ها جلدهای زیبا دارند و محتوای نه چندان زیبا و بعضی ها مانند کتابهای عتیقه ،نخوانده قیمت دارند

آخرین عناوین

  1. مطالب
  2. تصاویر
  3. ویدیوها