جدیدترین اخبار و نتایج والیبال در کانال ما عضو شوید

Arrow up
Arrow down


آرمین تشکری

😆😆😆😆😆
😆😆😆😆😆
😊😊😊😊😊😊😊
😊😊😊😊😊😊😊
تبلت قد خودشه!!!!!😄😄😄😄
تبلت قد خودشه!!!!!😄😄😄😄
Viva amoo hamed
Viva amoo hamed
. تمرین دیروز در آکادمی
. تمرین دیروز در آکادمی البرز
دوستانه
دوستانه
. شکست همیشه هم بد نیست، می
. شکست همیشه هم بد نیست، می توان درس های زیادی آموخت! همیشه وقتی اوضاع خوب و آن طور که دوست داریم پیش نمی‌رود واقعاً نمی دانیم باید چکار کنیم. افسرده می شدیم و حس می کردیم که خدا دوستمان ندارد. نمی توانستیم از رویدادهای پیش آمده درس بگیریم. اما به مرور زمان این را یاد گرفتیم که وقتی روزگار بر وفق مراد نیست، و زندگی آنطور که می خواهیم پیش نمی رود، چیزهای زیادی از آن یاد بگیرم. همیشه این جمله را در ذهن داشته باشیم: بزرگ فکر کن " تقدیر” تقویم افراد عادی است … و "تغییر” تدبیر افراد عالی …
تولدت مبارک @mehdieyvazlou1361
تولدت مبارک @mehdieyvazlou1361
❤🌷❤🌷
❤🌷❤🌷
. مبارکت باشه. امیدوارم خوش
. مبارکت باشه. امیدوارم خوش بدرخشی

آخرین عناوین

  1. مطالب
  2. تصاویر
  3. ویدیوها