جدیدترین اخبار والیبال در کانال ما عضو شوید

Arrow up
Arrow down


محمدجواد معنوی نژاد

خدايا،تنهاعنايت توست كه
خدايا،تنهاعنايت توست كه مرانجات ميدهد. مرايارى كن تاانچه رابرايم رقم زدى،باارامش وصبر بپذيرم.ياريم كن تاانچه راميخواهم،تنهاازتوبخواهم ورسيدن به ان لحظه اى مراازتو دور نكند. خدايا،به خاطر همه چيزممنون

آخرین عناوین

  1. مطالب
  2. تصاویر
  3. ویدیوها