اخبار و نتایج زنده لیگ جهانی در کانال ما عضویت

Arrow up
Arrow down


محمود رسولی

گاهی باید از دیگران فاصله
گاهی باید از دیگران فاصله بگیری ... اگر اهمیت دادند ارزشت را خواهی فهمید، و اگر اهمیتی ندادند خواهی فهمید کجا ایستاده ای ..
شخصی که با مرغ‌ها بگردد،
شخصی که با مرغ‌ها بگردد، قُدقُد کردن یاد می‌گیرد و شخصی که با عقاب‌ها همنشین شود پرواز خواهد نمود... #استیو_مارابولی

محصول پرفروش فروشگاه والیبال ایران

آخرین عناوین

  1. مطالب
  2. تصاویر
  3. ویدیوها