جدیدترین اخبار و نتایج والیبال در کانال ما عضو شوید

Arrow up
Arrow down


شهرام محمودی

Champions MVP Well done guys
Champions MVP Well done guys ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
🔻قدیما ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮصی
🔻قدیما ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮصی ﻧﺒﻮﺩ، حتی ﺣﻤﺎﻣﺶ ﻋﻤﻮمی ﺑﻮﺩ، ﻭلى ﭼﺸﻢ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﺒﻮﺩ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﺎی کسی ﺟﻠﻮی کسی ﺩﺭﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩ، ﻭلی ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﺯﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺣﺮفی ﺗﻮی ﺩﻟﻬﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ، حرفی ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ کسی ﻧﺒﻮﺩ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﺮﮔﺮ ﻭ ﭼﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭی ﻧﺒﻮﺩ، ﮊﻟﻪ ﻭ ﭘﺎی ﺳﻴﺐ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﻴﺮ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﺝ ﻛﻼﺳﺶ ﺗﻮﻱ ﺳﺒﺰی ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ترشی ﻭ ﺁﺵ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻧﮓ ﺳﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ، ﻣﺎﻧﺘﻮﻫﺎی ﺭﻧﮕﺎﻧﮓ ﻧﺒﻮﺩ، ﭘﻴﺮﻫﻦ شیک ﻭ بی ﺧﻂ ﻭ ﻳﻘﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﺮ چی ﺑﻮﺩ ﺗﻮی ﺑﻘﭽﻪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻫﺮچی ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺩ، ﺁﺭﺯﻭی ﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﻴﺪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻮلی ﻧﺒﻮﺩ، ﻭلی ﺩﻟﻬﺎ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ. ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ... ﻭلی ﺍﻻﻥ شاید ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻳﻢ، شاید ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻫﺮچی ﺑﺨﻮﺍﻳﻢ ﻣﻴﺨﺮﻳﻢ، ﻭلی ﺑﺎﺯ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻳﻪ ﭼﻴﺰی ﻛﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻛﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ. افسوس که دیگه دل خوش نداریم... ﻛﺎﺵ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﺮﻳﺪنی ﺑﻮﺩ، ﻛﺎﺵ ﻣﻴﺸﺪ، ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻭ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻛﺮﺩ. ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻗﺪﻳﻤﻴﺎ ﻣﺜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ... قديما شبا بالا پشت بوم ميخوابيديم و ستاره ها رو میشمرديم و دلمون به وسعت يه آسمون بود... اين روزها چشم ميندازيم به سقف محقر اتاقمون و گرفتاری هامونو میشمريم... قديما يه تلويزيون سياه و سفيد داشتيم و يه دنيای رنگی... اين روزا تلويزيونای رنگی و سه بعدی و يه دنيای خاكستری... قديما اگه نون و تخم مرغ تموم ميشد، راحت می پريديم و زنگ همسايه رو هر ساعتی از شبانه روز میزديم و كلی باهاش میخنديديم... اين روز ها اگه همزمان درب واحد اونا باز شه بر ميگرديم تا كه مجبور نشيم باهاش سلام علیک كنيم... قديما از هر فرصتی استفاده میكرديم كه با دوستان و فاميل ارتباط داشته باشيم چه با نامه چه كارت پستال و چه حضوری... اين روزها با "بهترین دستگاه های رسانه ای" هم، ارتباط با هم نداريم... قديما تو يه محله جديد هم كه میرفتيم با دقت و اشتياق به همه جا نگاه میكرديم... اين روزها دنيا رو از پشت دوربينای عكاسی و فيلمبرداری میبينيم... قدیما یه پنجشنبه جمعه بود و یه خونه پدر بزرگ با فک و فامیل... این روزا پر از تعطیلی، ولی کو پدربزرگ؟ کو اون فامیل؟ کو اون خونه؟ قديما توی قديما جا موند
کسی که گهواره ات را تکان داد
کسی که گهواره ات را تکان داد می تواند با دعايش دنیایت را هم تکان بدهد مراقب گرانبهاترين الماس زندگيت باش ... كه برای خوشبختی ات محتاج دعای خيرش هستی مــــــادر
در شکست ها کنارم باش... در
در شکست ها کنارم باش... در پیروزی ها همه هستند
✨✨ آقای نیکوسخن یکی از تاپ
✨✨ آقای نیکوسخن یکی از تاپ مدل های ایران ✨✨✨✨ @mohsennikoosokhan @mohsennikoosokhan @mohsennikoosokhan @mohsennikoosokhan ✨✨✨✨
نمونه ای از مصوبات و طرح های
نمونه ای از مصوبات و طرح های پیشنهادی آقای دکتر بهنام محمودی عضو شورای اسلامی شهر کرج _ پیشنهاد و پیگیری تغییر کاربری فرودگاه پیام به فرودگاه مسافری و بین المللی در مرحله نامه نگاری و پیگیری تا حصول نتیجه مشخص. _ پیشنهاد احداث اتوبان میان گذر تهران قزوین در دست پیگیری. _پیشنهاد برگزاری مسابقات ورزشی محلات پیگیری و انجام گردید و چند دوره برگزار شد و به نفرات برتر نیز جوایزی اهدا شد . _پیشنهاد تجلیل از قهرمانان و مدال آوران جهانی و آسیایی شهر کرج مراسم تجلیل برگزار گردیده و انجام شد. _پیشنهاد کمک به هیات های ورزشی تصویب و اجرا گردید . _پیشنهاد برای ساماندهی دست فروشان. _طرح ساماندهی تصویب و اجرایی شده با ایجاد غرفه و اماکن خاص . _پیشنهاد تاسیس مرکز پژوهش های شورا تصویب و اجرا شد و مرکز در حال فعالیت است. _ پیشنهاد ساخت دوازده مجموعه ورزشی در مناطق دوازده گانه شهرتصویب و کلنگ زنی شده و در حال ساخت است. _ پیشنهاد جذب سرمایه گزار و مشارکت کننده بخش خصوصی تصویب گردیده و از طریق مناقصات در حال اجراست. پیشنهاد استفاده از ظرفیت های شهری جهت درآمد پایدار ( مانند اراضی بیجی و اسلام آباد و دامنه های البرز ) تصویب شده و در حال اجراست. _ پیگیری احیا و حفظ و نگهداری مجموعه باغ سیب از طریق بنیاد مستضعفان و دفتر مقام معظم رهبری اجرا گردیده و ثبت ملی شد. _ پیگیری جدی ادامه اتوبان همت تا غرب کرج اجرایی شده. _پیگیری مستمر قطار شهری کرج پیگیری اجرای پل سوم خرداد و بهره برداری از آن در سال 1393. _پیگیری اجرای زیرگذر حضرت ولیعصر ( عج ) در دست اجرا و به زودی افتتاح می گردد. _پیگیری تعریض خیابان فروردین حصارک مصوب شده و در حال مذاکره با اهالی می باشد. _پیگیری مستمر پل شهدای حصارک و روگذر اتوبان در حال اجرا در فازهای مختلف. _پیگیری کمک به مصلی مهرشهر کرج در بودجه 1396 پیش بینی شده است. _ پیگیری اسفالت محله های محروم مثل اهری و اختراباد و سهرابیه و اسلام آباد انجام شد. _ پیگیری مداوم و مستمر مشکلات مناطق محروم.
نمکدان را که پر میکنی توجهی
نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری، اما زعفران را که میسابی به دانه دانه اش توجه میکنی! حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست، ولی بدون زعفران ماهها و سالها میتوان آشپزی کرد و غذا خورد. مراقب نمک های زندگیتان باشید. ساده و بی ریا و همیشه دم دستتان هستند. و روزی اگر نباشند وای بر سفره زندگی...
‎سهم آنها از ثروت معدن،
‎سهم آنها از ثروت معدن، ‎مرگ بود ‎اشک بود ‎درد بود... ‎◾️ضایعه درگذشت کارگران مظلوم و زحمت کش معدن آزادشهر را به جامعه شریف کارگری کشور تسلیت عرض میکنیم
‎به قول بهروز وثوقی: ‎گناه
‎به قول بهروز وثوقی: ‎گناه ما این بود به هر نارفیقی گفتیم نوکرتم ‎اونم فکر کرد واقعا اربابه

آخرین عناوین

  1. مطالب
  2. تصاویر
  3. ویدیوها