جدیدترین اخبار و نتایج والیبال در کانال ما عضو شوید

Arrow up
Arrow down


رئوف بستگانی

مسابقات واليبال قهرماني
مسابقات واليبال قهرماني دانش آموزي استان هرمزگان مقام اول: ناحيه ٢بندرعباس مقام دوم: فين مقام سوم :ميناب مقام چهارم: رودان
🏐مسابقات قهرماني ميني
?مسابقات قهرماني ميني واليبال مدارس استان: مقام اول: تيم قشم ، مقام دوم: تيم رودان ، مقاوم سوم: تيم فين?
هرسال يك تجربه جديد است،
هرسال يك تجربه جديد است، پارسال هم تجربه اي بود، شايد سخت، ولي درس مهمي بود از اعتماد، اقتدار، شكيبايي و ... و همچنين از درگاه خداوند متعال آرزوي موفقيت دارم براي تمام كساني كه هميشه در كنارم بودن و هستند.
https://www.instagram.com/p/BP-SY1OgcvL/
https://www.instagram.com/p/BP-SY1OgcvL/
https://www.instagram.com/p/BO4sp8sAcag/
https://www.instagram.com/p/BO4sp8sAcag/
https://www.instagram.com/p/BHEbmVkgBjs/
https://www.instagram.com/p/BHEbmVkgBjs/
https://www.instagram.com/p/BHRXhmNg429/
https://www.instagram.com/p/BHRXhmNg429/
https://www.instagram.com/p/BHRXkzBAUvx/
https://www.instagram.com/p/BHRXkzBAUvx/
https://www.instagram.com/p/BHfZ_HdARJQ/
https://www.instagram.com/p/BHfZ_HdARJQ/
https://www.instagram.com/p/BHEbaN9g9Ci/
https://www.instagram.com/p/BHEbaN9g9Ci/

آخرین عناوین

  1. مطالب
  2. تصاویر
  3. ویدیوها