پوشاک نایک یک محصول وجود دارد.
کاتالوگ

موجود بودن
سازنده
اندازه
ساخت کشور
رنگ های استفاده شده